Referencie: priemyselné riešenia

Od počiatku realizujeme a navrhujeme v spolupráci s našimi partnermi priemyselné riešenia centrálneho vysávania, chladenia, vetrania s rekuperáciu a rôzne iné špeciality.

V oblasti priemyselného centrálneho vysávania paríme k absolútnym lídrom na Slovenskom trhu. V tejto oblasti neexistuje riešenie alebo technológia, ktorú by sme nepoznali alebo nedokázali zabezpečiť. Dokážeme zrealizovať malé ako aj veľké systémy s výkonom desiatok aj stoviek kW.

Všetky druhy dopravných rozvodov, plastové, kovové, kombinované, nerezové, vhodné pre výbušné  ako aj bežné materiály máme perfektne zvládnuté a odskúšané v mnohých realizáciách.

Dokážeme zvládnuť všetky druhy materiálov. Kovové triesky, abrazívne piesky, tekutiny, oleje, olejové blato s treskami, otriskávacie materiály, jemné lepivé, nelepivé a výbušné zmesi, malé ale aj veľké častice . Jednoducho povysávame a často aj separujeme všetky druhy sympatických ako aj nesympatických materiálov.  

Zákazníkom ponúkame systém vždy presne navrhnutý na ich požiadavky, čo zabezpečí vysokú produktivitu práce, bezpečnú prevádzku ako aj férovú cenu.

Chladenie v priemysle zabezpečujeme jednak jednotkami s chladivom alebo adiabatickými jednotkami.

Z oblasti vetrania sa špecializujeme najmä na odvetranie zvarovní a odprašovanie výroby.

Priemyselné vysávače na prach, olej a hobliny môžete nájsť na:

www.dupuy.sk

Priemyselné vysávanie vo Svite.

Svit2

Systém o výkone len 12kW dokáže vďaka invertorom riadenej prevádzke poskytnúť dostatočný výkon pre novú výrobnú halu s 25 zásuvkami a 250 metrami potrubného rozvodu. Vďaka najmodernejšej technológii sa podarilo splniť požiadavky a súčasne dosiahnuť mimoriadnu energetickú účinnosť.

Odsávanie zvarovne vo firme Zin

Odsávanie-Zin_1

V zvarovni sme osadili najnovší model filtračnej jednotky a osvedčený invertorom ovládaný 18,5 kW ventilátor. Systém pracuje plne automaticky na základe požiadavky na výkon odsávania. Cez digestory dokáže naraz odsávať 3 pracoviská s robotmi CLOS. Ak niektorý automat nepracuje, klapka k digestoru sa automaticky uzatvorí a zníži výkon ventilátora. Filtračné zariadenie má automatické čistenie filtrov, je namontované tak aby sa umožnila letná prevádzka s odvádzaním prefiltrovaného teplého vzduchu von ako aj zimná prevádzka s recirkuláciou vzduchu. Letná a zimná prevádzka sa prepína ručne. Dodaná filtračná jednotka spĺňa všetky požiadavky najnovších hygienických noriem.  

Výbuchu odolné kontajneri

Kontajner_1

Namontovali sme požadované klimatizačné jednotky Daikin pre chladenie a kúrenie do šiestich kontajnerov, ktoré sú odolné proti výbuchu, pre Nemeckú rafinériu. Išlo o technologickú chuťovku, nakoľko požiadavky odberateľa boli mimoriadne náročné.

RWE - čistenie horúcich trubkovníc v teplárni

Dodali a sprevádzkovali sme kompletný systém na čistenie kotlov na drevnú štiepku. Túto úmornú prácu, ktorú nemajú dnešní kotolníci radi, sme zautomatizovali jednoduchým zariadením od rakúskeho výrobcu. Vďaka kombinácii čistiaceho mechanizmu a centrálneho vysávača má obsluha na pracovisku čisté a bezprašné prostredie /i keď ich najviac potešilo, že ročné kefy mohli natrvalo odložiť :-)/.

Stroj pre údržbu CNC v Bernecker group

Oilvac1Oilvac2

V Topoľčianskej firme si partička mimoriadne náročných nadšencov vybrala jeden z našich mobilných vysávačov. Požadovali rýchle čistenie bežného CNC bez potreby údržby vysávača počas jednej operácie. Rozhodujúci bol čas a kvalita čistenia. Náš Dupuy OILVac splnil prvú podmienku ako jediný. Kvalita a rýchlosť čistenia miestnych priam ohromila. Nasatie 150l kalu u CNC dokázal za približne jednu minútu, jeho separáciu a prečerpanie do suda za 30 sekúnd, jednoduché vyprázdnenie odseparovaného blata a triesok za približne 20 sekúnd. Pri takto špecializovanom stroji nemala konkurencia žiadnu šancu.

Chladenie serverovne

V modernej serverovni chladíme priestor dvoma kanálovými jednotkami. V prípade ak jedna vypadne, nahradí ju automaticky druhá.