Rekuperácia Endura Delta

Jednotka Endura Delta je vybavená dynamickými senzormi, ktoré trvalo monitorujú odvádzaný vzduch a v ňom obsiahnuté CO2 , vlhkosť a škodliviny VOC (prchavé organické zlúčeniny). Na základe tohto merania prispôsobuje jednotka Endura Delta úroveň vetrania vášmu životnému štýlu a predstavuje šikovný a energeticky úsporný systém ventilácie.

renson-

ENDURA DELTA - REKUPERAČNÁ JEDNOTKA

Systém riadeného vetrania ovládaný senzormi. Jednotky možno ľahko ovládať a nastaviť ich parametre pomocou ENDURA DELTA APP. Táto aplikácia poskytuje dôležité informácie o tom, ako systém pracuje a aká je kvalita vzduchu vo vašom dome.

Všetky jednotky sú vo verzii pravá/ľavá a tiež v konfigurácii,všetky vstupy hore - T4“ alebo „dva vstupy hore a dva vstupy dole - T2/B2“.

Jednotky majú štandardne protimrazovú ochranu, osadenie integrovaného predohrevu je voliteľné.

 


ovladanie-OVLÁDANIE - ENDURA DELTA APP

Firma Renson si ako inovatívny špecialista kladie za cieľ premeniť každý dom na zdravé a príjemné prostredie. Jednotka ENDURA Delta - systém riadeného vetrania so zabudovaným tepelným výmenníkom - môže byť ľahko ovládaná pomocou smartfónu alebo tabletu. ENDURA Delta APP navyše poskytuje informácie o funkcii jednotky a o stave a kvalite vnútorného vzduchu

Ovládanie systému pomocou ENDURA Delta APP

štandardne pre operačné systémy IOS, Android, Windows Mobile na smartfóne alebo tablete umožňuje:

 • ovládať systém prostredníctvom rýchlej a intuitívnej navigácie v rôznych menu
 • kontrolovať aktuálny stav ventilačného systému. Aplikácia poskytuje informácie o celkovom objeme vzduchu, o hodnote relatívnej vlhkosti, o kvalite vnútorného vzduchu, o teplote vo vnútri objektu a vonku a o stave filtrov
 • nastaviť časový program, ktorý vám umožní vykonať zmeny v aktuálnom režime
 • konfigurovať jednotku (servisné menu)
 • vyhotoviť hlásenie a registrovať jednotku pre servisné úkony

 

 

Zaujala vás naša ponuka rekuperácia Endura Delta?

cta-napiste-nam

 

Breeze-

FUNKCIA OCHLADZOVANIA - BREEZE

Jednotka ENDURA Delta je vybavená plne automatickým letným bypassom. Tento bypass umožňuje, aby v letných mesiacoch mohol byť dom v nočných hodinách ochladzovaný chladnejším vonkajším vzduchom. Ak nastane aktivácia bypassu, odvádzaný teplý vzduch neprechádza cez tepelný výmenník a teplo nie je odovzdávané čerstvému chladnému vzduchu prichádzajúceho zvonku. Chladný vzduch možno teda využiť na ochladzovanie vášho domu. Navyše nie je potrebné, aby sa zvýšil prietok. Bypass je aktivovaný plne automaticky, v závislosti od vnútornej a vonkajšej teploty.

Automatická/manuálna funkcia BREEZE Ovládanie je možné pomocou aplikácie ENDURA Delta APP. Môžete si tak sami nastaviť ako intenzívne chcete ochladzovať váš dom. Funkciu Breeze môžete využiť aj na kúrenie v objekte vtedy, keď je vnútorná teplota nižšia ako teplota vonkajšieho vzduchu (v zá- vislosti od nastavených odporúčaných hodnôt)


 

AUTOMATICKÁ PROTIMRAZOVÁ OCHRANA

Jednotka Endura Delta je štandardne vybavená protimrazovou ochranou. V prípade poklesu teploty pod bod mrazu môže nastať zamŕzanie kondenzátu v tepelnom výmenníku. Dochádza aj k poklesu účinnosti a vzniká možnosť poškodenia.

Endura Delta je vybavená ochranou proti týmto možným problémom. Táto ochrana zaručuje, že sa zvýši objem odvádzaného vzduchu oproti privádzanému, čo udržiava výmenník v kladných teplotách dlhšiu dobu. V chladnejších oblastiach je možné do jednotky namontovať elektrický predohrev. Ak teplota privádzaného vzduchu klesne pod bod mrazu, predohrev čiastočne zohrieva privádzaný vzduch.

Vykurovací element pracuje na princípe modulového, čo zaručuje, že spotreba elektrickej energie zostane na čo najnižšej hodnote.


senzor-

EXTERNÝ SENZOR KVALITY VZDUCHU

Jednotka Endura Delta má štandardne osadené integrované senzory pre meranie kvality odvádzaného vzduchu. Navyše je možné pridať externý senzor CO2 do miestností s prívodom vzduchu. To umožňuje presnejšiu a rýchlejšiu odozvu na zmenu kvality vzduchu. Senzor kvality vzduchu zobrazuje aktuálnu hodnotu kvality (stupnica od zelenej po červenú) a aktuálnu úroveň ventilácie.

Bezdrôtový senzor kvality vzduchu (ovládané senzorom) - ovládanie so zobrazením aktuálnej hodnoty

 • zmena úrovne vetrania možná
 • napájanie 230 V/50 Hz
 • bezdrôtová komunikácia s Master displejom

ENDURA DELTA - DOPLNKOVÉ FUNKCIE

 

TRANSFER VZDUCHU

Aby bol dom správne vetraný, je nutné zabezpečiť dostatočné prúdenie vzduchu. V dome sú miesta, ktoré nemajú prívod ani odvod vzduchu, napríklad chodby. Vzduch privádzaný do obytných priestorov prechádza stredom domu do miestností s odvodom - kúpeľne, toalety - týmito priestormi musí prechádzať nehlučne a prevetrávať celý dom.


LNVISIDO-

LNVISIDO - SKRYTÉ VETRANIE NAD DVERAMI

Vďaka estetickému zabudovaniu nad dvere nie je potrebné žiadne nevzhľadné a rušivé podrezávanie dverí. Unikátne riešenie zabraňuje tomu, aby bolo vidieť z jednej miestnosti do druhej, a prúdenie vzduchu zostáva zachované.

Výhody

 • skryté riešenie - úplne zabudované
 • nie je vidieť na druhú stranu
 • vhodné pre všetky typy dverí hrúbky min 35 mm
 • vhodné do každého interiéru
 • garantovaný prietok vzduchu 25 m3
 • zníženie hluku
 • bez prievanu

 

 

Zaujala vás naša ponuka rekuperácia Endura Delta?

CTA-kontaktujte-nas-2